Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1147 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chodzieży;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie.