Data wydarzenia: 10-01-23
Data końca wydarzenia: 13-01-23

10 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasa w dniu 19 grudnia 2023 r. Nabór jest prowadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (dalej: „Konwencja”, Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 3 stycznia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 5 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy.

Uprzejmie informujemy, że 5 stycznia 2023 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego KRS dzień ten będzie odpracowany 14 stycznia 2023 r. 

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1290 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grajewie.