Poniżej publikujemy link do komunikatu Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r. dotyczący uchylenia postanowienia wydanego przez sędziego Sądu Najwyższego powołanego przez Radę Państwa PRL, po zastosowaniu testu niezależności i niezawisłości, wypracowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r. 

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1173 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesora 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Data wydarzenia: 14-12-21

Data wydarzenia: 14-12-21
Data końca wydarzenia: 17-12-21

14 grudnia– godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 829 (do dnia 13 grudnia br.)

RAZEM: 1614

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2082 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 23 (do dnia 13 grudnia br.)

RAZEM: 58