Data wydarzenia: 12-01-23

Data wydarzenia: 11-01-23

Data wydarzenia: 10-01-23

Data wydarzenia: 10-01-23
Data końca wydarzenia: 13-01-23

10 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 stycznia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza nabór kandydatów na stanowisko członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (dalej: „CPT”) z ramienia Polski. Kadencja obecnego polskiego członka Komitetu wygasa w dniu 19 grudnia 2023 r. Nabór jest prowadzony zgodnie z art. 4 ust. 2 Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu z 26 listopada 1987 roku (dalej: „Konwencja”, Dz.U. z 1995, nr 46, poz. 238, ze zm.).