W związku z wprowadzaniem nowego oprogramowania, które będzie pozwalało na obrady plenarne Krajowej Rady Sądownictwa w trybie zdalnym, posiedzenia Rady w dniach 8-9 czerwca  i 16-19 czerwca 2020 r. nie będą transmitowane przez Internet.
Podstawa prawna: art. 31 zzg ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przyjęcia interesantów w celu osobistego złożenia korespondencji, skarg i wniosków odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz.: 10:00 -14:00.

W celu zapewnienia niezbędnej i szybkiej obsługi, najlepiej uprzedzić o planowanej osobistej wizycie w Biurze Rady telefonicznie (numery na stronie: https://krs.pl/pl/kontakt.html), mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą formularza skarg i wniosków: https://krs.pl/pl/dzialalnosc/skargi-i-wnioski.html.

Jeżeli złożenie korespondencji, skargi lub wniosku nie wymaga osobistego stawienia się w Biurze Rady, korespondencję można przesłać:
- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- przez formularz skarg i wniosków: https://krs.pl/pl/dzialalnosc/skargi-i-wnioski.html
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- pocztą tradycyjną.

Interesanci przebywający na terenie Biura Krajowej Rady Sądownictwa zobowiązani są do:
- poddania się kontroli pomiaru temperatury ciała,
- zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, przyłbicy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przeprowadzenia dezynfekcji rąk przed wejściem do siedziby oraz regularnej dezynfekcji rąk podczas przebywania na jej terenie,
- zachowania odstępu co najmniej 2 metrów od innej osoby,

Prosimy, by nie przyprowadzać osób towarzyszących. Przyjęcie interesantów odbywa się wyłącznie w jednym wyznaczonym do tego stanowisku zabezpieczonym przegrodą z tworzywa sztucznego oddzielającą pracownika Biura od interesanta.

Nośniki danych w jakiejkolwiek postaci (np. papier, płyta CD lub DVD, pendrive) składane osobiście lub przesyłane pocztą tradycyjną przez interesantów podlegają odpowiednio dezynfekcji lub co najmniej 12-godzinnej kwarantannie.

O ile to możliwe interesanci powinni korzystać z własnych niezbędnych przyborów, np., długopisów, maseczek, rękawic.
Podczas przebywania na terenie Biura Rady należy stosować się do umieszczonych w widocznych miejscach zaleceń administratora budynku w zakresie korzystania ze wspólnych ciągów komunikacyjnych (wejść, korytarzy, wind).
Po każdym przyjęciu interesanta stanowisko do obsługi powinno być zdezynfekowane, a pomieszczenie przewietrzone.

Pracownicy Biura Krajowej Rady Sądownictwa mogą odmówić przyjęcia interesantów, którzy:
- nie poddadzą się kontroli pomiaru temperatury,
- u których pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała przekraczającą 37,5 st. C,
- mają widoczne objawy występujące w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 (kaszel, duszności itp.),
- nie stosują się do zaleceń zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowania odstępu.

W przypadku wystąpienia u interesanta niepokojących objawów zakażenia powinien on niezwłocznie opuścić siedzibę Biura Krajowej Rady Sądownictwa i skonsultować się z lekarzem.


Szanowny Pan
sędzia Kees Sterk
Przewodniczący
Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa

Szanowny Panie Przewodniczący,
Z prawdziwą przykrością odebraliśmy Pański list z 22 kwietnia 2020 r. zawiadamiający o planach wykluczenia KRS z ENCJ. Zmuszeni jesteśmy z żalem stwierdzić, że przedstawiono nam zarzuty mają charakter ogólnikowy, nie wskazują na jakiekolwiek konkretne działania, w których KRS sprzeniewierzyłby się zasadom swojej niezależności oraz stanowią w istocie zarzut wobec władzy ustawodawczej o wydanie określonych aktów prawnych, a wobec KRS – że tych aktów prawa przestrzega.

W związku z pojawiającymi się publicznymi wypowiedziami dotyczącymi pracy Krajowej Rady Sądownictwa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, uprzejmie informuję, że:
1. Posiedzenie KRS zwołane na 10-13 marca 2020 r. zostało przerwane 12 marca 2020 r. z uwagi na ówczesne rekomendacje organów państwa w związku z zagrożeniem epidemicznym.
2. Z uwagi na brak przepisów umożliwiających prowadzenie zdalnych posiedzeń KRS, z przyczyn prawnych, posiedzenia plenarne Rady nie są organizowane. Powierzchnia i struktura sali posiedzeń nie pozwala na przebywanie w niej jednocześnie więcej niż 12 osób (w tym protokolanta i sekretarza) – z zachowaniem niezbędnych odległości między obecnymi, a zatem nie ma możliwości osiągnięcia kworum, przy zachowaniu aktualnych wymogów sanitarnych i zdrowego rozsądku. Należy pamiętać, że wszyscy członkowie Rady muszą mieć możliwość udziału w posiedzeniu KRS, a nie tylko ich minimalna liczba.
3. W dniach 22-24 kwietnia 2020 r. KRS rozpoznała w trybie obiegowym 21 spraw indywidualnych, dotyczących przeniesienia w stan spoczynku lub innych spraw, które ze względu na swój charakter mogły być rozpoznane w takim trybie. Kolejne sprawy tego typu będą rozpoznawane w maju.
4. Przepis umożliwiający przeprowadzenie posiedzenia także w trybie zdalnym wejdzie w życie dopiero 30 maja 2020 r. Członkowie Rady byli informowani w kwietniu oraz w pierwszym tygodniu maja o ramowym planie prac Rady w najbliższych miesiącach, w tym o terminach posiedzeń oraz o planie zorganizowania posiedzenia w pierwszych dniach czerwca, m.in., w celu zapoznania się z zasadami pracy zdalnej. W nawiązaniu do tych informacji, Przewodniczący Rady postanowił wznowić posiedzenie KRS przerwane 12 marca 2020 r. i kontynuować je w dniach 8-9 czerwca 2020 r.
5. Wbrew informacjom podawanym przez media, do dzisiaj do Rady nie wpłynął wniosek grupy co najmniej 1/3 członków KRS o zwołanie posiedzenia, który zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu KRS wymaga formy pisemnej. Należy przypomnieć, że w razie złożenia takiego wniosku w trybie przewidzianym przez prawo, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w ciągu trzydziestu dni od dnia jego złożenia.