Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 stycznia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 129 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 125 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.

Data wydarzenia: 20-01-23

Z uwagi na publikacje prasowe dotyczące konkursu na stanowisko sędziego WSA we Wrocławiu należy podkreślić, że kandydat Karol Krzysztof Rzęsiewicz przed ukończeniem studiów prawniczych podejmował się różnych zajęć i wykonywał różne zawody. Nie może to wykluczać kandydata z konkursu na stanowisko sędziego.

W 2015 r. ukończył wyższe studia prawnicze w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie z oceną bardzo dobrą, uzyskując tytuł magistra. Od 1 marca 2016 r. jest zatrudniony w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy na stanowisku asystenta sędziego. Od 23 października 2017 r. jest delegowany przez Ministra Sprawiedliwości do Departamentu Prawa Administracyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym początkowo pełnił obowiązki na stanowisku głównego specjalisty, obsługiwał Komisję ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Od 30 kwietnia 2018 r. do 16 września 2019 r. zajmował stanowisko Naczelnika w tym Departamencie, od 17 września 2019 r. do 14 czerwca 2020 r. stanowisko Zastępcy Dyrektora Departamentu, a od 15 czerwca 2020 r. Dyrektora Departamentu. Decyzją Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z 30 lipca 2020 r. został przyjęty na aplikację uzupełniającą prokuratorską (I rocznik), którą ukończył w 2022 r. uzyskując 200 pkt. ze sprawdzianów i praktyk. W marcu i kwietniu 2022 r. złożył egzamin prokuratorski, uzyskując 259 pkt. Kandydat przedstawił w konkursie listę publikacji.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Na zakończonym 20 stycznia 2023 r. posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się pierwsze w historii, publiczne wysłuchanie kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Realizując postulat transparentności konkursów na stanowiska sędziowskie, Rada zmieniła Regulamin i wprowadziła zapis o wysłuchaniach uczestników konkursów na wolne stanowiska sędziowskie w Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym podczas posiedzenia plenarnego, które jest transmitowane na stronie www.krs.pl.

W konkursie na stanowisko sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego wzięli udział:
Tomasz Błaszkiewicz - sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie,
dr Anna Dziergawka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,
Jolanta Jeżewska - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni,
Mieczysław Oliwa - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
dr hab. Przemysław Palka - sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie,dr Marcin Rosiak - prokurator Prokuratury Regionalnej w Poznaniu,
Stanisław Andrzej Stankiewicz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie,
Bartłomiej Starosta - sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie.
Każdy z kandydatów został poproszony o przygotowanie piętnastominutowej autoprezentacji oraz wybranego zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego lub procesowego, co do którego dostrzega potrzebę zajęcia stanowiska przez Sąd Najwyższy.

W wysłuchaniach wzięli udział: SSO dr Anna Dziergawka, SR Bartłomiej Starosta, prokurator dr Marcin Rosiak, SSA Stanisław Stankiewicz i SSA Mieczysław Oliwa.
Sędzia Bartłomiej Starosta ograniczył swoją prezentację do złożenia wniosków o wyłączenie członków Rady. Oświadczył, że nie zamierza uczestniczyć w dalszej części wysłuchania.
W głosowaniu Rada zdecydowała o przedstawieniu wniosku o powołanie na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego wyłącznie SSO dr Anny Dziergawki, która otrzymała 12 głosów „za”. SSA Stanisław Stankiewicz otrzymał 11 głosów „za” i nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości, gdyż w głosowaniu brało udział 22 członków Rady. Pozostali kandydaci otrzymali odpowiednio mniejszą liczbę głosów.

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa