Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 października 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1166 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Olecku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Strzyżowie.