W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa 23 marca 2022 r. odbyło się prezydium Rady, na które zostali zaproszeni: I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP i Wiceminister Sprawiedliwości. Członkowie Prezydium oraz goście zapoznali się z wynikami pracy Krajowej Rady Sądownictwa w ostatniej kadencji. Omówili także zagadnienia związane z konkursami na stanowiska sędziowskie i zasadami funkcjonowania Rady w obecnym składzie do czasu wyboru nowych członków przez Sejm RP.

Przewodniczący Rady przedstawił informację o liczbie spraw nominacyjnych, które czekają na rozpoznanie, wkrótce wpłyną do KRS lub zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach. Sędzia Paweł Styrna podkreślił, że aby zapewnić realizację konstytucyjnych i ustawowych zadań Rady, do czasu zakończenia procedury wyboru członków KRS na następną kadencję, będą zwołane kolejne posiedzenia (art. 9a ust.3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, Dz. Ust. 2018 poz. 389).

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 22 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 361 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lipsku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przasnyszu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 18 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 358 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

 • 1 stanowisko w Izbie Finansowej;
 • 1 stanowisko w Izbie Gospodarczej;
 • 2 stanowiska w Izbie Ogólnoadministracyjnej.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 356 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym:

 • 8 stanowisk w Izbie Cywilnej;
 • 1 stanowisko w Izbie Karnej;
 • 2 stanowiska w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

Data wydarzenia: 15-03-22
Data końca wydarzenia: 18-03-22

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowane w dniach 15 - 18 marca 2022 r. nie odbędzie się.