Data wydarzenia: 15-12-21

Poniżej publikujemy link do komunikatu Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r. dotyczący uchylenia postanowienia wydanego przez sędziego Sądu Najwyższego powołanego przez Radę Państwa PRL, po zastosowaniu testu niezależności i niezawisłości, wypracowanego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komunikat Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2021 r. 

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1173 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesora 

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Data wydarzenia: 14-12-21

Data wydarzenia: 14-12-21
Data końca wydarzenia: 17-12-21

14 grudnia– godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie