Mając na uwadze ostatnie doniesienia medialne dotyczące przyczyn odwołania z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa oraz realizując prośbę członków Rady, czuję się w obowiązku wyjaśnić, co następuje:
Pan SSO Leszek Mazur został odwołany z funkcji Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa z uwagi na utratę zaufania. Był to jedyny motyw, z powodu którego większość członków Rady zdecydowała się na takie rozwiązanie, twierdzenie jakoby odwołanie stanowiło swego rodzaju „zemstę” jest nieprawdziwe. Utrata zaufania wynikała – jak przekazali mi członkowie Rady - między innymi z następujących okoliczności:
1. ujawnienia mediom protokołów posiedzeń komisji KRS, które nie stanowiły informacji publicznej, bez skonsultowania tego działania z pozostałymi członkami Prezydium KRS oraz z przewodniczącymi właściwych komisji, co m.in. doprowadziło do ujawnienia danych osobowych osób składających skargi na bezprawne przetwarzanie ich danych osobowych w postępowaniach sądowych oraz prezentowania wyrywkowych i wyrwanych z kontekstu wypowiedzi członków Rady;
2. ujawnienie treści prywatnej korespondencji jednego z członków KRS bez jego zgody;
3. krytycznych i nieuprawnionych publicznych ocen innych członków Rady;
4. braki w zakresie właściwego przedstawiania argumentów Rady w mediach;
5. brak właściwej komunikacji pomiędzy Przewodniczącym a członkami Rady i przewodniczącymi komisji problemowych.
Okoliczności te pozbawiły Pana Przewodniczącego Leszka Mazura zaufania ze strony większości członków KRS, które to zaufanie jest konieczne dla prawidłowego wykonywania funkcji Przewodniczącego KRS.

                                                                                   Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                   Zastępca Rzecznika Prasowego KRS

Data wydarzenia: 15-01-21

Data wydarzenia: 14-01-21

Data wydarzenia: 13-01-21

Data wydarzenia: 12-01-21

Uprzejmie informuję, że związku z przejściem sędzi Teresy Kurcyusz– Furmanik w stan spoczynku 12 stycznia 2021 r. wygasa mandat sędzi jako członka Krajowej Rady Sądownictwa.


                                                                                                        Sędzia dr Maciej Mitera
                                                                                                        Rzecznik Prasowy
                                                                                                        Krajowej Rady Sądownictwa