Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 września 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 873  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubartowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 września 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 872 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Data wydarzenia: 14-09-22

Data wydarzenia: 13-09-22
Data końca wydarzenia: 16-09-22

13 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 września – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 września – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 13-09-22