Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 510 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rybniku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu.