Data wydarzenia: 26-05-22
Data końca wydarzenia: 26-05-22

Z uwagi na fakt, że w marcu i kwietniu 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje sędziowskie 131 osobom na wyższe stanowiska sędziowskie
w sądach powszechnych oraz sądach administracyjnych należy założyć, że zbliżona liczba stanowisk sędziowskich zostanie ogłoszona przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w najbliższych miesiącach

148 postępowań nominacyjnych – ogłoszonych od 7 czerwca 2021 r. – nie zostało przekazane do Rady i należy oczekiwać, że wpłyną celem rozpoznania.

 

Do dnia 10 czerwca 2022 r. do Rady powinny wpłynąć z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 173 wnioski egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej
o mianowanie do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego.

113 postępowań nominacyjnych – 223 kandydatów na 122 stanowiska sędziowskie i asesorskie, w tym:

 • 66 postępowań nominacyjnych – 104 kandydatów na 66 stanowisk sędziowskich – w tym 2 odroczone
 • 1 postępowanie nominacyjne – 2 kandydatów na 1 stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym (PO SN)
 • 17 postępowań nominacyjnych – 26 kandydatów na 16 stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych (PO SN) – w tym 3 odroczone
 • 33 postępowania nominacyjne – Asesor SR wniosek o powołanie na stanowisko sędziego SR
 • 3 postępowania nominacyjne – 17 kandydatów na 11 stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym (16 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 4 postępowania nominacyjne – 25 kandydatów na 5 stanowisk sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (1 obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego – 3 postępowania – ogłoszone w Monitorze Polskim 18 marca 2022 r. oraz 1 obwieszczenie Prezydenta RP ogłoszone w Monitorze Polskim w dniu 19 kwietnia 2022 r.)
 • 2 postępowania nominacyjne – 6 kandydatów o powołanie na 3 stanowiska asesora w WSA ( PO SN)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 0 kandydatów na 1 stanowisko sędziego WSA nowy tryb (1 obwieszczenie Prezesa NSA o wolnym stanowisku sędziego ogłoszone w Monitorze Polskim 23 maja2022 r.
 • 2 postępowania nominacyjne – 7 kandydatów na 2 stanowiska sędziego WSA – nowy tryb (PO SN)
 • 3 postępowania nominacyjne – 22 kandydatów o powołanie na 3 stanowiska asesora w WSA

Inne sprawy indywidualne:

 • 6 oświadczeń woli kandydatów o wycofaniu ich kart zgłoszeń z postępowań nominacyjnych;
 • 1 wniosek – wniosek o wznowienie postępowania;
 • 2 oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego;
 • 1 sprawa – odwołanie od zmiany podziału czynności – odroczona
 • 7 wniosków – przeniesienie sędziego w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia (w tym 1 po SN)

W 2022 r. – do dnia 23 maja – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
29 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
144 postępowania nominacyjne.