Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 600 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu.

Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 599 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kaliszu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem.

Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 598 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.


Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 597 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opolu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 596 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opocznie.