Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 29 marca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 306 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie.

Data wydarzenia: 29-03-23

Data wydarzenia: 28-03-23

Data wydarzenia: 28-03-23
Data końca wydarzenia: 31-03-23

28 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 marca – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
31 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 17 marca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 272 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.