Krajowa Rada Sądownictwa zdecydowała o lustracji spraw w sądach, które zajmowały się postępowaniem dotyczącym tragicznie zmarłego Kamila

W związku z doniesieniami medialnymi odnoszącymi się do nieprawidłowości w działalności sądów dotyczących postępowania opiekuńczego w sprawie tragicznie zmarłego ośmioletniego Kamila, dręczonego przez ojczyma, członkowie Krajowej Rady Sądownictwa na posiedzeniu plenarnym 11 maja 2023 r. przyjęli uchwałę o przeprowadzeniu lustracji spraw w sądach rejonowych w Częstochowie, Olkuszu i w Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Sądy te prowadziły sprawy dotyczące sytuacji w rodzinie Kamila. Krajowa Rada Sądownictwa – zgodnie ze swymi uprawnieniami - chce bezstronnie zbadać, czy w sądach tych dopełnione zostały wszystkie procedury.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 10-05-23

Dziś, 10 maja 2023 r., na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczynają się wysłuchania 12 kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Potrwają aż do 18 maja br. Dorobek zawodowy, w tym naukowy i orzeczniczy każdego z kandydatów, ich prezentacje i odpowiedzi na zadawane pytania – dzięki zasadzie jawności posiedzeń Rady
i transparentności jej decyzji - można śledzić na żywo za pośrednictwem strony internetowej krs.pl - https://krs.pl/pl/transmisja-online.html. Każdy ze śledzących obrady może ocenić przygotowanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.
Część kandydatów, którzy zgłosili udział w konkursie, weźmie osobisty udział w wysłuchaniach, inni zaprezentują swój dorobek łącząc się z członkami KRS zdalnie. Według kolejności wysłuchania będą to: Piotr Sokal, Tomasz Szczurowski, Dariusz Paweł Rutkowski,
Piotr Telusiewicz, Bartłomiej Starosta, Krzysztof Antoni Brancewicz, Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk, Grzegorz Jan Tylec, Adam Doliwa, Paweł Stanisław Bucoń, Marcin Remigiusz Trzebiatowski, Rafał Lucjan Krupiński.
Wstępna prezentacja kariery zawodowej kandydatów została już przedstawiona Radzie na posiedzeniu 9 maja br. Także ona była transmitowana na żywo. Zapis tego posiedzenia jest dostępny na stronie www.krs.pl
Po zakończeniu wysłuchań członkowie Krajowej Rady Sądownictwa będą głosować nad każdą z kandydatur, po czym Rada przedstawi Prezydentowi RP wnioski o powołanie wybranych kandydatów na stanowisko sędziego Izby Cywilnej SN.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 maja 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 494 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łomży;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Data wydarzenia: 09-05-23