Data wydarzenia: 09-05-23
Data końca wydarzenia: 12-05-23

9 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 maja– godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
11 maja – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 15-05-23
Data końca wydarzenia: 19-05-23

15 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 maja – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 maja– godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
18 maja – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 maja – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 457 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 453 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 25 kwietnia 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 439 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie.