Data wydarzenia: 26-04-22

ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 918

2022 r. – 176

RAZEM: 1879

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2347 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25 (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  24 – (do dnia 14 kwietnia 2022 r.)

RAZEM: 84

 

INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

 

W 2022 r. – do dnia 30 marca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
25 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
125 postępowań nominacyjnych.

 

 

INFORMACJA O LICZBIE SPRAW INDYWIDUALNYCH, KTÓRE OCZEKUJĄ NA ROZPOZNANIE PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA

 

88 postępowań nominacyjnych – 170 kandydatów na 97 stanowisk sędziowskich i asesorskich, w tym:

 • 63 postępowania nominacyjne – 93 kandydatów na 63 stanowisk sędziowskich – w tym 6 odroczone
 • 1 postępowanie nominacyjne – 2 kandydatów na 1 stanowisko sędziego w Sądzie Najwyższym (PO SN)
 • 12 postępowań nominacyjnych – 19 kandydatów na 11 stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych (PO SN) – w tym 3 odroczone
 • 3 postępowania nominacyjne – Asesor SR wniosek o powołanie na stanowisko sędziego SR
 • 3 postępowania nominacyjne – 16 kandydatów na 11 stanowisk sędziego w Sądzie Najwyższym (16 marca 2022 r. data obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach w Monitorze Polskim)
 • 4 postępowania nominacyjne – 14 kandydatów na 5 stanowisk sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym (1 obwieszczenie Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego – 3 postępowania – ogłoszone w Monitorze Polskim 18 marca 2022 r. oraz 1 obwieszczenie Prezydenta RP ogłoszone w Monitorze Polskim w dniu 19 kwietnia 2022 r.)
 • 1 postępowanie nominacyjne – 3 kandydatów o powołanie na 2 stanowiska asesora w WSA ( PO SN)
 • 2 postępowania nominacyjne – 7 kandydatów na 2 stanowiska sędziego WSA – nowy tryb (PO SN)
 • 2 postępowania nominacyjne – 16 kandydatów o powołanie na 2 stanowiska asesora w WSA

Inne sprawy indywidualne:

 • 8 oświadczeń woli kandydatów o wycofaniu ich kart zgłoszeń z postępowań nominacyjnych;
 • 1 wniosek – wniosek o wznowienie postępowania;
 • 5 oświadczeń woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego;
 • 8 spraw – odwołanie od zmiany podziału czynności – w tym 1 odroczona
 • 5 wniosków – przeniesienie sędziego w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia (w tym 1 po SN)

 

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE WPŁYNĄ DO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

 

166 postępowań nominacyjnych – ogłoszonych od 7 czerwca 2021 r. – nie zostało przekazane do Rady i należy oczekiwać, że wpłyną celem rozpoznania.

 

INFORMACJA O LICZBIE POSTĘPOWAŃ NOMINACYJNYCH, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ OGŁOSZONE W NAJBLIŻSZYCH TYGODNIACH

 

Z uwagi na fakt, że w marcu 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczył nominacje sędziowskie 100 osobom na wyższe stanowiska sędziowskie w sądach powszechnych oraz sądach administracyjnych należy założyć, że zbliżona liczba stanowisk sędziowskich zostanie ogłoszona przez Ministra Sprawiedliwości oraz Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w najbliższych miesiącach

Data wydarzenia: 26-04-22
Data końca wydarzenia: 29-04-22

26 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 422 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowisko sędziowskie zostało ogłoszone w niżej wymienionym sądzie wojskowym:

 • stanowisko sędziego wojskowego sądu okręgowego w  Wojskowym Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 415 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  o wolnych stanowiskach sędziego

w Naczelnym Sądzie Administracyjnym:

 • 1 stanowisko w Izbie Ogólnoadministracyjnej.