Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 683 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łukowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szamotułach.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 682 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Płocku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 11 lipca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 680 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi:

 - 2 stanowiska w Izbie Gospodarczej.

Data wydarzenia: 13-07-22

Data wydarzenia: 12-07-22