Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 16 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach.