Data wydarzenia: 14-06-23

Krajowa Rada Sądownictwa podczas posiedzenia plenarnego 14 czerwca br. pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziego Rafała Baranka ze stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Gliwicach. Rada uznała, że sędzia R. Baranek w sposób rażący nie wywiązał się ze swoich obowiązków służbowych, a dalsze pełnienie przez niego funkcji nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.

W styczniu 2023 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach zobowiązał Przewodniczącego KRS do przesłania znajdującej się w Radzie pełnej dokumentacji dotyczącej procesu powołania jednego z sędziów Sądu Rejonowego w Gliwicach. Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 17 lutego 2023 r. odpowiedział na to wezwanie pismem wraz z załącznikami. Pismo to zostało oznaczone sygnaturą sprawy i stanowiło wykonanie zobowiązania sądu. Przepisy prawa nie precyzują żadnej formy pisma, w którym przedstawia się sądowi żądane dokumenty.

Prezes R. Baranek nie przekazał pisma Przewodniczącego KRS wraz z załącznikami do akt sprawy. W ten sposób naruszył art. 41a § 3 u.s.p. i doprowadził do podjęcia błędnej decyzji procesowej sądu o ukaraniu Przewodniczącego KRS grzywną za niewykonanie zobowiązania do przedstawienia dokumentów.

Ponadto Prezes SR w Gliwicach wprowadził w błąd rzecznika prasowego SO w Gliwicach, podając nieprawdziwe informacje jakoby Przewodniczący KRS nie odpowiedział na pismo sądu z wezwaniem do przesłania dokumentów. To doprowadziło do podania błędnych informacji do publicznej wiadomości.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 14 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 578 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim.

Data wydarzenia: 13-06-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 565 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach wojskowych:

 • stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Gdyni;
 • stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym we Wrocławiu.