Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 10 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 970  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Elblągu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie.

Data wydarzenia: 11-10-22
Data końca wydarzenia: 14-10-22

11 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
12 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
13 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
14 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 7 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 965 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu.

Lista kandydatów do Sądu Najwyższego - MP z 2022 r.,  poz. 838 - z dnia 7-10-2022 r.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 4 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 945  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kole;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legionowie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myszkowie.