Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 18 października 2022 r. w przedmiocie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych

Krajowa Rada Sądownictwa, na podstawie art. 40 § 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1754 ze zm.), w związku z pismem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2022 r., pozytywnie opiniuje powołanie na Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych Pana ppłk. Marka Głowienki – sędziego Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie.

Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa
sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

Data wydarzenia: 19-10-22

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 18 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 991 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie.

Data wydarzenia: 18-10-22
Data końca wydarzenia: 20-10-22

PORZĄDEK OBRAD KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA w dniach 18-20 października 2022 r. (Projekt)
18 października – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 października – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 18-10-22