Na posiedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa 15 czerwca 2023 r. członkowie Rady poparli wniosek złożony przez wiceprzewodniczącego Rady, posła Arkadiusza Mularczyka o przeprowadzenie lustracji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie o sygnaturze IVSA/Wa 654/23. W wydanym 31 maja br. postanowieniu w tej sprawie, WSA w Warszawie wstrzymał wykonanie decyzji środowiskowej dotyczącej koncesji na wydobycie węgla dla kopalni Turów po 2026 r.

Wiceprzewodniczący KRS argumentuje, że postanowienie zabezpieczające WSA skutkuje faktycznym zaprzestaniem wydobycia węgla przez Kopalnię Turów – Oddział PGE GiEK S.A, z siedzibą w Bełchatowie. Doniesienia medialne na ten temat wywołały niepokój pracowników kopalni, którzy obawiają się o utratę pracy i spowodowały negatywną reakcję społeczną z racji istotnego znaczenia kopalni dla bezpieczeństwa polskiego systemu energetycznego.

Kopalnia Turów jest w wykazie obiektów infrastruktury krytycznej, do których ochrony zobowiązane są wszystkie organy władzy państwowej.

Członkowie Rady uznali, że istotne jest wyjaśnienie motywów postanowienia WSA w Warszawie i zdobycie dokładnych informacji na temat tej sprawy.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa