Data wydarzenia: 20-12-22
Data końca wydarzenia: 22-12-22

20 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
22 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 11-12-23
Data końca wydarzenia: 15-12-23
Data wydarzenia: 05-12-23
Data końca wydarzenia: 08-12-23
Data wydarzenia: 21-11-23
Data końca wydarzenia: 24-11-23
Data wydarzenia: 07-11-23
Data końca wydarzenia: 10-11-23