Data wydarzenia: 10-07-19

W części VI formularza oświadczenia o stanie majątkowym sędziów, wpisuje się „dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na który składane jest oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10 000 zł, i ich źródła, z wyłączeniem dochodów uzyskanych w związku z pełnieniem urzędu na stanowisku sędziowskim albo zatrudnieniem na stanowisku dyrektora sądu lub zastępcy dyrektora sądu”.

Data wydarzenia: 28-06-19

Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z 27.06.2019 r. nie wiąże składu Trybunału Sprawiedliwości UE, jednak mając na uwadze, że w większości przypadków Trybunał orzeka zgodnie z propozycją rzeczników, należy stwierdzić, że tezy tej opinii nie znajdują podstaw w prawie Unii Europejskiej.

Data wydarzenia: 05-04-19

Zapraszamy przedstawicieli mediów na briefing prasowy z udziałem sędziego dra Macieja Mitery, rzecznika prasowego Rady, który odbędzie się 8 kwietnia 2019 r., o godz. 12.00, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa (ul. Rakowiecka 30, II piętro).

Data wydarzenia: 22-03-19

W związku z artykułami opublikowanymi w kilku portalach internetowych, m.in.: okopress.pl, wp.pl, onet.pl, które są poświęcone  awansowi sędziego Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim Michała Lasoty, zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych uprzejmie informuję, że podana tam informacja jakoby Krajowa Rada Sądownictwa zadecydowała o wyborze sędziego Lasoty na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu jest nieprawdziwa.

Data wydarzenia: 20-03-19

Członkowie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w składzie: sędzia Leszek Mazur - Przewodniczący, sędzia Wiesław Johann - Wiceprzewodniczący, sędzia dr Dariusz Drajewicz - Wiceprzewodniczący, sędzia Teresa Kurcyusz-Furmanik, sędzia Marek Jaskulski i sędzia Maciej Mitera wzięli udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym sędziom, która odbyła się 20 marca 2019 r. w Belwederze.