STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 1 marca 2022 r. w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Krajowa Rada Sądownictwa – konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się najwyższymi wartościami demokratycznego państwa prawnego, wyraża stanowczy sprzeciw wobec brutalnej, podjętej z pogwałceniem prawa międzynarodowego i praw człowieka, agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz w pełni wspiera i solidaryzuje się z heroicznie walczącym o swoją wolność i suwerenność Narodem Ukrainy.
Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów o wsparcie akcji humanitarnych mających na celu udzielenie pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych działaniami wojennymi.


Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 01-03-22
Data końca wydarzenia: 04-03-22


1 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
2 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
3 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
4 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 22-02-22

Komunikat

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyło się dzisiaj, (22.02.2022) spotkanie członków Parlamentu Europejskiego reprezentujących Komisję Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisję Spraw Konstytucyjnych z Przewodniczącym i prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Przedstawiciele Rady odnieśli się do wątpliwości dotyczących statusu Krajowej Rady Sądownictwa i powoływanych przez Radę sędziów oraz zajęli stanowisko w sprawie wyroków TSUE. Przedstawiciele KRS wyrazili chęć udziału w dalszych rozmach z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego ze względu na wagę i zakres poruszanych tematów.

Zespół Prasowy
Biura Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 18-02-22

Komunikat

Na prośbę Przewodniczących Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego 22 lutego 2022 r., o godz. 13.45., w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbędzie się spotkanie Przewodniczącego KRS i prezydium Rady z delegacją Europosłów. Tematem spotkania będzie wymiar sprawiedliwości w Polsce.

Po zakończeniu spotkania, około godz.15.00, w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa (ul. Rakowiecka 30, II piętro), przewidziany jest briefing sędziego Pawła Styrny, Przewodniczącego Rady.

Wejście na teren budynku przy ul. Rakowieckiej 30 po okazaniu legitymacji dziennikarskiej.