INFORMACJA O LICZBIE OBWIESZCZONYCH POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH W MONITORZE POLSKIM W 2022 R.

W 2022 r. – do dnia 17 czerwca – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
49 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
245 postępowań nominacyjnych.

ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88

2019 r. – 340

2020 r. – 409

2021 r. – 918

2022 r. – 240

RAZEM: 1951

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86

2019 r. – 61

2020 r. – 80

2021 r. – 241 (do dnia 18 listopada br.)

RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2418 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2

2019 r. – 13

2020 r. – 21

2021 r. – 25 (do dnia 17 grudnia 2021 r.)

2022 –  34 – (do dnia 13 czerwca 2022 r.)

RAZEM: 94

Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 606 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.


Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:


• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie.

Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 605 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.


Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:


• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorlicach.

Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 604 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.


Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:


• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach.