Dziś, 10 maja 2023 r., na posiedzeniu plenarnym Krajowej Rady Sądownictwa rozpoczynają się wysłuchania 12 kandydatów do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Potrwają aż do 18 maja br. Dorobek zawodowy, w tym naukowy i orzeczniczy każdego z kandydatów, ich prezentacje i odpowiedzi na zadawane pytania – dzięki zasadzie jawności posiedzeń Rady
i transparentności jej decyzji - można śledzić na żywo za pośrednictwem strony internetowej krs.pl - https://krs.pl/pl/transmisja-online.html. Każdy ze śledzących obrady może ocenić przygotowanie kandydatów do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.
Część kandydatów, którzy zgłosili udział w konkursie, weźmie osobisty udział w wysłuchaniach, inni zaprezentują swój dorobek łącząc się z członkami KRS zdalnie. Według kolejności wysłuchania będą to: Piotr Sokal, Tomasz Szczurowski, Dariusz Paweł Rutkowski,
Piotr Telusiewicz, Bartłomiej Starosta, Krzysztof Antoni Brancewicz, Agnieszka Maria Jurkowska-Chocyk, Grzegorz Jan Tylec, Adam Doliwa, Paweł Stanisław Bucoń, Marcin Remigiusz Trzebiatowski, Rafał Lucjan Krupiński.
Wstępna prezentacja kariery zawodowej kandydatów została już przedstawiona Radzie na posiedzeniu 9 maja br. Także ona była transmitowana na żywo. Zapis tego posiedzenia jest dostępny na stronie www.krs.pl
Po zakończeniu wysłuchań członkowie Krajowej Rady Sądownictwa będą głosować nad każdą z kandydatur, po czym Rada przedstawi Prezydentowi RP wnioski o powołanie wybranych kandydatów na stanowisko sędziego Izby Cywilnej SN.

Zespół Prasowy
Krajowej Rady Sądownictwa