Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1072  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mogilnie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rybniku.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 7 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1071  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie.

Data wydarzenia: 08-11-22
Data końca wydarzenia: 10-11-22

8 listopada – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
10 listopada – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowej Rady Sądownictwa informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1048 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w Izbie Karnej Sądu Najwyższego wynosi 5.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 3 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1047 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Liczba wolnych stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego przewidzianych do objęcia w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego wynosi 1.