Data wydarzenia: 16-03-23

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 15 marca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 268 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gliwicach;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Data wydarzenia: 15-03-23

Data wydarzenia: 14-03-23

Data wydarzenia: 14-03-23
Data końca wydarzenia: 17-03-23

14 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
15 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
16 marca – godz. 9:15 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
17 marca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie