Data wydarzenia: 09-03-21
Data końca wydarzenia: 12-03-21

 

W dniach 16 – 19 lutego 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa obradowała na kolejnym posiedzeniu. Przedmiotem obrad były w szczególności następujące zagadnienia:
1. Opinie i stanowiska do aktów normatywnych.
2. Mianowanie egzaminowanych aplikantów aplikacji sędziowskiej na stanowiska asesorów w sądach powszechnych. Rada rozpatrzyła kandydatury 97 osób na stanowiska asesorskie i nie wyraziła sprzeciwu wobec żadnej z osób. Kandydaci będą przedstawieni Panu Prezydentowi RP do powołania.
3. Powołanie asesorów na urząd sędziego w sądach powszechnych. Rada zaopiniowała pozytywnie kandydatury 4 osób.
4. Rozpatrzenie kandydatur zgłoszonych na wolne stanowiska w sądach powszechnych – rejonowych, okręgowych i apelacyjnych.
5. Odwołania od podziałów czynności złożone przez sędziów sądów powszechnych.
6. Stwierdzenia daty przejścia sędziów w stan spoczynku, wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku jak też oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska sędziego.
7. Uzupełniający wybór członka Prezydium Rady. Na członka Prezydium w miejsce pani sędzi Teresy Kurcyusz – Furmanik została wybrana pani sędzia Joanna Kołodziej – Michałowicz.

                                                                                 Sędzia Jarosław Dudzicz
                                                                                 Zastępca Rzecznika Prasowego
                                                                                 Krajowej Rady Sądownictwa

Data wydarzenia: 19-02-21

Data wydarzenia: 17-02-21

Data wydarzenia: 18-02-21