Data wydarzenia: 20-01-22

Data wydarzenia: 19-01-22

Data wydarzenia: 18-01-22

Data wydarzenia: 18-01-22
Data końca wydarzenia: 21-01-22

18 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
19 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
20 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
21 stycznia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 17 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starogardzie Gdańskim.