Data wydarzenia: 06-12-22
Data końca wydarzenia: 09-12-22

6 grudnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
7 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
8 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
9 grudnia – godz. 9:30 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 2 grudnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1168 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w w dniu 30 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1163 ukazało się Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o wolnym stanowisku asesorskim

w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie.

Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 listopada 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 1162  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Suwałkach;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kole;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zwoleniu.