w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie