w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

w sprawie zakresu danych zawartych w karcie zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie

dotyczące dalszego usprawnienia postępowań w sprawach powołań do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego