UCHWAŁA Nr 29/2003
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 9 kwietnia 2003 r.

Zgodnie z §21 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów (załącznik do uchwały nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.) – „Sędzia nie może świadczyć usług prawniczych”.