STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
z dnia 16 września 2004 r.

Krajowa Rada Sądownictwa działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 100, poz. 1082 ze zm.) dokonuje wykładni § 18 ust. 2 Zbioru zasad etyki zawodowej sędziów (uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r.) uznając za niewłaściwe nabywanie przez sędziów jakichkolwiek ruchomości lub nieruchomości na licytacjach przeprowadzanych przez komorników.
Sędziowie powinni dołożyć również starań, by takie działania nie były udziałem osób im najbliższych.