Członek Rady

dr Maciej Nawacki ur. 20 grudnia 1975 r. - dr nauk prawnych, sędzia, nauczyciel akademicki, członek Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.

 Absolwent (1999 r.) Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej złożył egzamin sędziowski (2002 r.). Najpierw asesor, a od 2005 r. sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie. Od 2007 roku sędzia w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie orzekał w II Wydziale Karnym. Od 2013 r. orzeka w Wydziale V Gospodarczym.

 Od grudnia 2017 do grudnia 2021 roku Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie (I kadencja). W grudniu 2021 roku powołany na stanowisko prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie na drugą czteroletnią kadencję.

 21 lutego 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obronił pracę doktorską: „Wyzysk, Studium komomaterialne i kryminologiczne” i uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Obecnie, dodatkowo, jest adiunktem w Katedrze Postępowania Cywilnego i Ochrony Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych w postępowaniach sądowych, w prawie gospodarczym, zarządzaniu kryzysowym.

 Opublikował prace monograficzne i kilkadziesiąt artykułów oraz rozdziałów w monografiach. Członek kolegium redakcyjnego Kwartalnika Krajowej Rady Sądownictwa, a następnie Kwartalnika Consilium Iuridicum.

 Prowadzi działalność społeczną w zakresie edukacji, wychowania patriotycznego. W latach 2015 – 2017 Prezes Towarzystwa Przyjaciół Szkół Społecznych 101 w Olsztynie. Obecnie członek Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Olsztynie, stowarzyszenia prowadzącego m.in. uniwersytet III wieku.

 Członek Krajowej Rady Sądownictwa w l. 2018-2022 (I kadencja). W trakcie pierwszej kadencji pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji do spraw nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych, odpowiedzialnego za wdrożenie systemu nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości.

Uchwałą Sejmu RP z 12 maja 2022 r. został ponownie wybrany w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 maja 2022 r. Od 24 maja 2022 r. pełni funkcję członka Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa. Nadto pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds, wizytacji i lustracji oraz pełnomocnika ds. spraw nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości.