Członek Rady

Joanna Kołodziej – Michałowicz – prawnik, sędzia, wykładowca akademicki

Ur. 9 listopada 1974 r. w Ostrowii Mazowieckiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku. Po etatowej aplikacji sądowej w 2001 r. złożyła egzamin sędziowski. W roku 2001 rozpoczęła pracę jako asesor w Sądzie Rejonowym w Lęborku. W 2003 r. została powołana przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego. 0d 2006 r. sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku.

W latach 2008 – 2009 pełniła funkcję Kierownika Sekcja ds. Rejestrowych, Upadłościowych i Układowych i Przewodniczącego Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Słupsku.

Odbyła studia podyplomowe dla sędziów z zakresu finansów i ekonomii organizowane przez  Uniwersytet Łódzki.

Uchwałą Sejmu RP z 6 marca 2018 r. została wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 7 marca 2018 r. Uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa z 19 lutego 2021 r. została wybrana w skład Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa.