Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych

1.

Sędzia Zbigniew Łupina – Przewodniczący

2. 

Sędzia Jarosław Dudzicz

3. 

Sędzia Maciej Mitera

4. 

Sędzia Paweł Styrna

5. 

Sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz

6. 

Poseł Bartosz Kownacki

7. 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka