Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych

1.

 Stanisław ZDUN – Przewodniczący

2.

 Grzegorz FURMANKIEWICZ

3. 

 Zbigniew ŁUPINA

4. 

 Kamila GASIUK-PIHOWICZ

5. 

 Tomasz ZIMOCH

6.

 Maciej KRZYŻANOWSKI