Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej, przedstawionym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 2020 r. (DIRS-III.412.1.2020) nie zgłasza do niego uwag.

projekt