Data wydarzenia: 26-07-22
Data końca wydarzenia: 29-07-22

26 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 26 – 29 lipca 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zniesienia Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołów egzaminacyjnych oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej (B470);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o kuratorach sądowych (druk sejmowy nr 2478);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy (B570);
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym (druk sejmowy nr 2471);
4.6. Propozycja opinii w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2476);
4.7. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach budżetowych;

9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu prac komisji problemowych KRS:
9.1. do spraw skarg, wniosków i petycji;
9.2. do spraw obsługi postępowań toczących się przed sądami i trybunałami;
9.3. do opiniowania aktów prawnych dotyczących sądownictwa;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
WSA:
12.1. Asesor do WSA w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 967 (8 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. Asesor do WSA w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 1173 (6 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. Asesor do WSA we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 752 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. Asesor do WSA we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 917 (3 kandydatów na 1 miejsce);
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA URZĄD SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO:
12.5. do SR Katowice-Wschód w Katowicach;
12.6. do SR Katowice-Zachód w Katowicach;
12.7. do SR w Bytomiu;
12.8. do SR w Mysłowicach;
12.9. do SR w Busku-Zdroju;
SĄDY POWSZECHNE:
12.10. SO we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 16 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SO w Olsztynie M.P. z 2022 r., poz. 141 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR w Pułtusku M.P. z 2022 r., poz. 15 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SR w Inowrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 141 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SR w Mogilnie M.P. z 2022 r., poz. 141 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.15. SR w Nakle nad Notecią M.P. z 2022 r., poz. 112 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 121 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SR w Starogardzie Gdańskim M.P. z 2022 r., poz. 113 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SA w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 115 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.20. SO w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 112 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SO w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 143 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.22. SO w Krakowie M.P. z 2021 r., poz. 1140 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.23. SO w Krakowie M.P. z 2022 r., poz. 142 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR w Olkuszu M.P. z 2022 r., poz. 121 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.25. SR w Wadowicach M.P. z 2022 r., poz. 115 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SR w Brzezinach M.P. z 2022 r., poz. 16 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.27. SR w Kutnie M.P. z 2022 r., poz. 112 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SR w Opocznie M.P. z 2022 r., poz. 4 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.29. SO w Poznaniu M.P. z 2022 r., poz. 121 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SR w Gnieźnie M.P. z 2022 r., poz. 113 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR w Gnieźnie M.P. z 2022 r., poz. 121 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR w Wągrowcu M.P. z 2022 r., poz. 121 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Krośnie M.P. z 2022 r., poz. 112 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.34. SO w Rzeszowie M.P. z 2022 r., poz. 121 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. SR w Drawsku Pomorskim M.P. z 2022 r., poz. 113 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.36. SR dla m.st. Warszawy w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 141 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.37. SA we Wrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 141 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.38. SR w Legnicy M.P. z 2022 r., poz. 143 (2 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.39. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 3 (1 kandydat na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY: POWOŁANIE EGZAMINOWANEGO APLIKANTA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ NA STANOWISKO ASESORA SĄDOWEGO:
APELACJA KATOWICKA:
12.40. do SR w Gliwicach;
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu;
18. Wolne wnioski;

kolejne posiedzenia Prezydium KRS:                          kolejne posiedzenia plenarne KRS:
29 sierpnia 2022 r.                                                                 30 sierpnia-2 września 2022 r.
12 września 2022 r.                                                               13-16 września 2022 r.
10 października 2022 r.                                                       11-14 października 2022 r.
17 października 2022 r.                                                       18-21 października 2022 r.
7 listopada 2022 r.                                                                 8-10 listopada 2022 r.
21 listopada 2022 r.                                                             22-25 listopada 2022 r.
5 grudnia 2022 r.                                                                   6-9 grudnia 2022 r.
19 grudnia 2022 r.                                                                20-23 grudnia 2022 r.