Data wydarzenia: 26-04-22
Data końca wydarzenia: 29-04-22

26 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
27 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 kwietnia – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 26-29 kwietnia 2022 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS w dniu 25 kwietnia 2022 r.;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym (druk sejmowy nr 2050);
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (B631);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego;
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;

11. Wyłączenia, cofnięcia zgłoszeń i umorzenia postępowań;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
POWOŁANIE ASESORA SĄDOWEGO NA STANOWISKO SĘDZIEGO SR:
12.1. do SR w Bydgoszczy;
12.2. do SR w Świeciu;
12.3. do SR w Żarach;
SĄDY POWSZECHNE:
12.4. SR w Kościerzynie M.P. z 2021 r., poz. 830 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.5. SR w Wejherowie M.P. z 2021 r., poz. 1139 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Piotrkowie Trybunalskim M.P. z 2021 r., poz. 1065 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.7. SR w Gostyniu M.P. z 2021 r., poz. 1140 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.8. SO w Rzeszowie M.P. z 2021 r., poz. 791 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.9. SR dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 622 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.10. SO w Olsztynie M.P. z 2021 r., poz. 792 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.11. SR w Inowrocławiu M.P. z 2022 r., poz. 17 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.12. SR w Inowrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 1141 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SR w Tucholi M.P. z 2022 r., poz. 4 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.14. SO w Gdańsku M.P. z 2022 r., poz. 4 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SO w Słupsku M.P. z 2021 r., poz. 319 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.16. SO w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 1089 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.17. SO w Częstochowie M.P. z 2021 r., poz. 1139 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.18. SO w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 1064 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.19. SR w Rybniku M.P. z 2021 r., poz. 1085 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.20. SR w Ostrowie Wielkopolskim M.P. z 2022 r., poz. 17 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.21. SR w Koninie M.P. z 2021 r., poz. 1085 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 1064 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Poznaniu M.P. z 2021 r., poz. 1141 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.24. SR w Chodzieży M.P. z 2021 r., poz. 1147 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SR w Sanoku M.P. z 2021 r., poz. 1064 (5 kandydatów na 1 miejsce);
12.26. SO w Przemyślu M.P. z 2021 r., poz. 1066 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.27. SO w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 1066 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.28. SO w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 4 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2021 r., poz. 1140(1 kandydat na 1 miejsce);
12.30. SR dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie M.P. z 2022 r., poz. 17(1 kandydat na 1 miejsce);
12.31. SR w Piasecznie M.P. z 2021 r., poz. 1065 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.32. SR w Jeleniej Górze M.P. z 2022 r., poz. 3 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.33. SO w Opolu M.P. z 2021 r., poz. 1085 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.34. SO w Opolu M.P. z 2021 r., poz. 1089 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.35. SO we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 1066 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.36. SO we Wrocławiu M.P. z 2021 r., poz. 1089 (1 kandydat na 1 miejsce);
13. Oświadczenia woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od zmiany podziału czynności;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku art. 69 usp § 3;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku art. 70 usp;
17. Przyjęcie Protokołu:
17.1. Nr 5/2022 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 12-14 kwietnia 2022 r.;
18. Wolne wnioski;

Kolejne posiedzenia Prezydium KRS:

9 maja 2022 r.
23 maja 2022 r.
6 czerwca 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej:
11 lipca 2022 r.
25 lipca 2022 r.

Kolejne posiedzenia plenarne KRS:

10-13 maja 2022 r.
24-27 maja 2022 r.

7-10 czerwca 2022 r.
21-24 czerwca 2022 r.

4-6 lipca 2022 r.
12-15 lipca 2022 r.
26-29 lipca 2022 r.