Data wydarzenia: 27-07-21
Data końca wydarzenia: 30-07-21

27 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
28 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
29 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie
30 lipca – godz. 9:00 – sala posiedzeń KRS/zdalnie

Data wydarzenia: 16-07-21

Data wydarzenia: 15-07-21

Data wydarzenia: 14-07-21

Data wydarzenia: 13-07-21