Data wydarzenia: 07-11-19

 w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (A 398)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym (A 398), przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 17 października 2019 r. (znak: DLPK-III.401.2.2019), nie zgłasza uwag do jego treści.

Pliki do pobrania: