Data wydarzenia: 03-10-19


w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektemrozporządzenia Ministra Sprawiedliwościw sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku, przekazanego przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 30 września 2019 r. (znak:DLPK-III.4601.16.2019), nie zgłasza uwag do jego treści.

Pliki do pobrania: