Data wydarzenia: 14-10-19

dotyczące zarzutów publikowania antysemickich treści przez sędziego Jarosława Dudzicza

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, z niepokojem przyjmuje przedłużający się brak wyjaśnienia zarzutów medialnych stawianych Panu sędziemu Jarosławowi Dudziczowi – członkowi Rady, dotyczących publikowania antysemickich treści w internecie.

W ocenie Prezydium, brak jednoznacznego zaprzeczenia zasadności tych zarzutów medialnych przez członka Rady, może umożliwić dalsze podważanie moralnego umocowania całej Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania jej konstytucyjnych i ustawowych zadań.

Dlatego też Prezydium Rady poddaje pod rozwagę Pana sędziego Jarosława Dudzicza powstrzymanie się od  wykonywania mandatu członka Krajowej Rady Sądownictwa do czasu przedstawienia wiarygodnych informacji uwalniających go od tych zarzutów medialnych.