Data wydarzenia: 03-10-19

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wydania, formy oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu wydania, formy oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego, że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, które wpłynęło do Biura Krajowej Rady Sądownictwa w dniu 25 września z 2019 r. (znak:DLPK-I.401.9.2019), nie zgłasza uwag do jego treści.

Pliki do pobrania: