Data wydarzenia: 20-04-23
Data końca wydarzenia: 20-04-23

OPINIA

KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 950)

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 950), przekazanym w dniu 6 kwietnia 2023 r. do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (znak: BPS.DKS.KU.0401.9.2023), nie zgłasza uwag do projektu.

Kompletna wersja elektroniczna powyższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF