Data wydarzenia: 08-12-22

w przedmiocie projektu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego

 

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego (znak: BPU.120.16.2022), nie zgłasza uwag do jego treści.